Mir hëllefen an allen Noutlagen

Vun Ambulanz an techneschen Hëllefsleeschtungen, bis op d’Interventioune bei Feier a Katastrophen. Iwwerall do wou Mënschen, Déieren oder Proprietéiten a Gefor sinn.Ons Hëllef fänkt do un, wou Mënschen an Nout sinn an net méi weider kommen.

Fills du dech vun esou enger Aarbecht ugesprach?

Wann’s du...

  • Freed drun hues fir anere Leit ze hëllefen,
  • bereet bass fir Responsabilitéit ze iwwerhuelen,
  • Courage hues an awer iwwerluecht handele kanns,
  • Loscht hues an enger Equipe ze schaffen,
  • am Lifelong Learning kee Schreckgespenst gesäis,

…da bass du dee richtege Kandidat!

CGDIS


recrutement@cgdis.lu

1 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg

Tél : +352 49771-1
www.112.lu

design : accentaigu | développement : youtag